Vår alarmtjeneste har 24t alarmberedskap

Mer enn 20 år i bransjen

Follo Alarm AS er et alarmselskap for levering av alarmanlegg med utrykningstjeneste. Vår alarmtjeneste har 24t alarmberedskap. Når alarmen går, ringer vi først opp for å oppklare om det er autentisk alarm eller om alarmen er utløst av andre årsaker. Dersom kontakt med eier ikke oppnås iverksettes de tiltak som er avtalt.

· Follo Alarm har egen alarmstasjon som tar i mot de fleste typer alarmer.

· De vanligste alarmene er innbrudd, brann, vann og assistansealarmer.

· Follo Alarm har eget utrykningspersonell som rykker ut på alarmer.

· Alarmtjenesten har 24t alarmberedskap og assistanse.

· Lokalkunnskap er viktig for oss, Vi vet hvor du bor når du ringer.


Innbruddsalarm
Vi leverer trådløst eller kabelforbundet innbruddsalarmsystem
med eller uten alarmabonnement for bolig og bedrift!

Brannalarm
Vi leverer trådløst eller kabelforbundet brannalarmsystem
med eller uten alarmabonnement for bolig og bedrift!

Vannlekkasje
Vannskader i boliger er ifølge forsikringsselskapene
den største utbetalingsposten. En vannlekkasjeføler
plasseres ofte i rom med vannuttak, men som
mangler sluk. F.eks. kjøkken og toalettrom.