Markedets beste grunnpakke?

Spør oss. Abonnement fra kr. 379,- pr. mnd

Telefon: 649 58 989


Bolig og bedriftslarmsystemer, vakt og utrykningstjeneste

Mer enn 20 år i bransjen

Follo Alarm AS leverer alarmsystemer med og uten utrykningstjeneste.
Vår målsetting er å tilby alarmsystemer av høy kvalitet og god personlig service, uten
uforutsette utgifter. For å kunne gi våre abonnenter best mulig service og oppfølging,
fokuserer vi på et begrenset geografisk område. Våre kunder er private husstander og bedrifter
i Follo, og nordre deler av Østfold. Follo Alarm AS ble etablert i 1995 av personer med lang og solid
erfaring fra alarmbransjen.

Hvorfor du bør se nærmere på Follo Alarm AS som din leverandør.

  • Erfarne montører sikrer deg et profesjonelt resultat.
  • Alarmsystemer som kan tilpasses etter behov.
  • God opplæring i bruk av systemene.
  • Systemene er enkle i bruk for alle aldersgrupper.
  • Alarmtjeneste med 24t alarmberedskap og assistanse.
  • Lokalkunnskap og lokalansvar.
  • Man yter litt ekstra når man risikerer å bli gjenkjent, du vet hvem vi er.
  • Det er bedre å være stor kunde hos en liten leverandør en liten hos en stor.

Innbruddsalarm
Vi leverer trådløst eller kabelforbundet innbruddsalarmsystem
med eller uten alarmabonnement for bolig og bedrift!

Brannalarm
Vi leverer trådløst eller kabelforbundet brannalarmsystem
med eller uten alarmabonnement for bolig og bedrift!

Vannlekkasje
Vannskader i boliger er ifølge forsikringsselskapene
den største utbetalingsposten. En vannlekkasjeføler
plasseres ofte i rom med vannuttak, men som
mangler sluk. F.eks. kjøkken og toalettrom.